Home » Voorstellen ter stemming op de Algemene Leden Vergadering

Voorstellen ter stemming op de Algemene Leden Vergadering

Gepubliceerd op 9 februari 2018 09:26

Beste Leden
Op 25 april 2018 is de jaarlijkse ALV.
Tijdens deze vergadering willen we een aantal voorstellen ter stemming brengen die er voor moeten zorgen dat het district weer financieel gezond wordt en we ruimte krijgen voor een nieuw beleid.
In bijgevoegd document staan de voorstellen, uitgeschreven en met redenen omkleed.
Wij verzoeken U om deze voorstellen te bespreken binnen uw vereniging en te komen tot een gefundeerde oordeel.
Deze is nodig om tijdens de stemming tot een juiste keuze te komen. Tijdens de bespreking van de voorstellen in de ALV krijgt u de tijd om uw keuze toe te lichten.
Als u vragen heeft of nadere uitleg wenst kunt u ons altijd benaderen.

Met vriendelijk groet
Namens het bestuur,
Pieter Potjewijd
Secretaris KNBB afd. Groningen-Drenthe


 »