Home » AVG - De nieuwe privacy wetgeving voor organisaties

AVG - De nieuwe privacy wetgeving voor organisaties

Gepubliceerd op 19 februari 2018 10:44

Vanaf 25 mei 2018 gelden er voor organisaties nieuwe strengere eisen op het gebied van de privacy. Lees alles hier over in bestuurs mededelingen


 »