Informatie m.b.t. declaratie van arbiters

Uitbetaling Arbitersvergoeding

De uren en reiskosten worden achteraf via de bank uitbetaald.
Net als voor gaande jaren is er wel een arbitersleider.
Bij een finale dienen alle aanwezige arbiters het declaratieformulier te controleren en er een paraaf van goedkeuring op te zetten.
Het declaratieformulier dient op de computer ingevuld te worden zodat deze na goedkeuring van de arbiters per mail door gestuurd dient te worden naar Derkje. 
De penningmeester heeft belooft dat de uitbetaling dan zo spoedig mogelijk volgt.

Hopende jullie zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groeten
Arbiter Coördinator
Derkje Bakker

Gewijzigd per: 8-8-2018