KNBB - Biljarten - DISTRICT Groningen-Drenthe

Welkom op de website van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

District Groningen - Drenthe

Op deze website kunt u informatie vinden over biljart verenigingen, arbiters en allerlei biljart activiteiten in het district Groningen - Drenthe.

De 2 districten Drenthe Oost-Groningen en Groningen zijn op 23 december 2003 gefuseerd tot één district Groningen-Drenthe. Het district bestuur bestaat uit 8 personen.

Het district Groningen-Drenthe is onderdeel van het Gewest Noord - Oost Nederland

Het gewest bestaat uit 8 districten; de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland. Het gewest wordt gestuurd door een gewestelijke commissie.

Op 3 augustus j.l. is ons erelid Hidde van der Bijl overleden.
Morgen, Zaterdag 10 augustus om 13:30 wordt er een afscheidsbijeenkomst gehouden in uitvaartcentrum Boerhaavelaan,  Boerhaavelaan 19 in Groningen in informele kring.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

 

 

Hoofdsponsor van district Groningen-Drenthe - Sens Group

De nieuw ontworpen district vlag tijdens District Finales, Gewestelijke Finales en Nederlandse Kampioenschappen

Ereleden:

D. Rijploeg, H. Saathof, E. Hoes, H. v.d. Bijl en C. Sluiter
Leden van verdienste: T. Staal, en J. Dekker
Bondsridders: D. Rijploeg, H. Saathof, E. Hoes en H. v.d. Bijl

District Groningen-Drenthe is aangesloten bij:

Mede sponsoren van ons district zijn: 

Biljartschool.nl - Assen

Labor Pallet BV - Middelstum

Cafe biljart Siemens - Midwolda

Soc. Harmonie Winschoten

De Ballen

NIEUWSBERICHTEN