KNBB - DISTRICT Groningen-Drenthe

Welkom op de website van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

District Groningen - Drenthe

Op deze website kunt u informatie vinden over verenigingen, arbiters en allerlei biljart activiteiten in het district Groningen - Drenthe.

De 2 districten Drenthe Oost-Groningen en Groningen zijn op 23 december 2003 gefuseerd tot een district Groningen-Drenthe. 

Het districtbestuur bestaat uit 8 personen. De functie van voorzitter is momenteel vacant. Henk Vegter van de Harmonie Groningen is voorgedragen als voorzitter. Zonder tegen kandidaten wordt Henk tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot voorzitter van ons district.

Ereleden:

D. Rijploeg, H. Saathof, E. Hoes, H. v.d. Bijl en C. Sluiter
Leden van verdienste: T. Staal, en J. Dekker
Bondsridders: D. Rijploeg, H. Saathof, E. Hoes en H. v.d. Bijl

Link naar Facebook pagina van Wedstrijdleider  PK  (Bert Schonewille)

District Groningen-Drenthe is aangesloten bij

Sponsoren van ons district

Cafe biljart Siemens - Midwolda

NIEUWSBERICHTEN

Het wedstrijdrooster voor het seizoen 2018-2019 is definitief vastgesteld. Hierin kunt u zien in welke periode de PK voorwedstrijden gespeeld worden en wanneer en bij welke vereniging de  District Finale gespeeld wordt. Op dit moment kan ik nog geen mededelingen doen betreffende Gewestelijke Finales en Nationale voorwedstrijden.

Lees meer »

Met ingang van 25 april 2018 heeft het District Groningen-Drenthe een hoofd sponsor, te weten de Sens Group.

Leo Sens, bij velen bekend, lid van Emmen '65, draagt de biljartsport een warm hart toe. Dit sponsor contract zal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 april in Veendam getekend worden. Naast onze welbekende district vlag KNBB, zal de vlag van Sens Group (mogelijk een gecombineerde vlag) komen te hangen tijdens de tussen rondes competitie wedstrijden, District Finales, Gewestelijke Finales en Nederlandse Kampioenschappen. Vanaf bovengenoemde datum zal het logo te zien zijn op onze site.

Lees meer »

In het weekend van 2 t/m 4 maart heeft Martin van Keizerswaard mee gedaan aan de Gewestelijke Finale - Libre klein Hoofd klasse bij de Viersprong in Nieuw Amsterdam en zich geplaatst voor het NK. Dit NK zal worden gehouden op 7 en 8 april bij de Harmonie in Winschoten. Martin proficiat met dit behaalde resultaat. Dick van Vlierden (Harmonie Groningen) behaalde de 4e plaats.

Lees meer »

Gert Oosten en Bert Schonewille hebben samengewerkt aan de bouw van een nieuwe website.

De website van de KNBB District Groningen - Drenthe is vernieuwd.

In samenwerking met Gert Oosten voorzitter van Trianta en PK Wedstrijdleider Bert Schonewille is deze nieuwe site tot stand gekomen.  Beiden hebben er redelijk wat vrije tijd in gestoken om te komen tot dit nieuwe visitekaartje van ons district.

Mogelijk dat niet alle informatie van de vorige site overgenomen is. Deze informatie zal t.z.t. aangevuld worden.

Lees meer »

Beste Leden
Op 25 april 2018 is de jaarlijkse ALV.
Tijdens deze vergadering willen we een aantal voorstellen ter stemming brengen die er voor moeten zorgen dat het district weer financieel gezond wordt en we ruimte krijgen voor een nieuw beleid.
In bijgevoegd document staan de voorstellen, uitgeschreven en met redenen omkleed.
Wij verzoeken U om deze voorstellen te bespreken binnen uw vereniging en te komen tot een gefundeerde oordeel.
Deze is nodig om tijdens de stemming tot een juiste keuze te komen. Tijdens de bespreking van de voorstellen in de ALV krijgt u de tijd om uw keuze toe te lichten.
Als u vragen heeft of nadere uitleg wenst kunt u ons altijd benaderen.

Met vriendelijk groet
Namens het bestuur,
Pieter Potjewijd
Secretaris KNBB afd. Groningen-Drenthe

Lees meer »