KNBB - Biljarten - DISTRICT Groningen-Drenthe

Welkom op de website van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

District Groningen - Drenthe

Op deze website kunt u informatie vinden over biljart verenigingen, arbiters en allerlei biljart activiteiten in het district Groningen - Drenthe.

De 2 districten Drenthe Oost-Groningen en Groningen zijn op 23 december 2003 gefuseerd tot één district Groningen-Drenthe. Het district bestuur bestaat normaal uit 8 personen.

Het district Groningen-Drenthe is onderdeel van het Gewest Noord - Oost Nederland

Het gewest bestaat uit 8 districten; de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland. Het gewest wordt gestuurd door een gewestelijke commissie.

Hoofdsponsor van district Groningen-Drenthe - Sens Group

De nieuw ontworpen district vlag tijdens District Finales, Gewestelijke Finales en Nederlandse Kampioenschappen

Ereleden:

D. Rijploeg, H. Saathof, E. Hoes
Leden van verdienste: T. Staal
Bondsridders: D. Rijploeg, H. Saathof, E. Hoes

District Groningen-Drenthe is aangesloten bij:

Mede sponsoren van ons district zijn: 

Soc. Harmonie Winschoten

De Ballen

NIEUWSBERICHTEN

Officieel gemiddelde; niet -officieel gemiddelde .......

als officieel PK-aanvangsgemiddelde wordt gehanteerd het hoogste van;

het officiële aanvang gemiddelde teamcompetitie van het lopende seizoen of het officiële PK gemiddelde van voorgaande seizoen.

zijn beide onbekend dan wordt er gewerkt met een aanname en geldt dit als een niet officieel gemiddelde (N.O)

de wedstrijdleider van  het district dient zich er van te overtuigen dat dit gemiddelde reëel is en gerechtigd om dit bij te stellen als hij dit nodig  acht.

 

De voorwedstijden Libre  staan op de Site Indelingen PK VW Libre 

De voorwedstijden Bandstoten staan op de Site Indelingen PK VW Bandstoten