Samenstelling bestuur

Voorzitter Vacant
Secretaris Pieter Potjewijd p.potjewijd@gmail.com
06-83824367
Penningmeester Barry Verstegen b.m.verstegen@ziggo.nl
06-21458413
Wedstrijdleider PK Vacature vacant
Ass. wedstrijdleider Vacature vacant
Wedstrijdleider teams en vice-voorzitter Harrie Ploeger h.g.ploeger@hetnet.nl
06-45905805
Arbiterscoödinator Vacant
06-22086778
Arbiterscoödinator Derke Bakker-Woortman drjbakker@online.nl
0597-423494

Samenstelling wedstrijdleiders PK (Geen bestuursfunctie)

PK Driebanden Jan Snippe snippejan@ziggo.nl
PK Libre Jan Snippe snippejan@ziggo.nl
PK Bandstoten Willie Siemens/ cafebiljartsiemens@gmail.com