Samenstelling bestuur

Voorzitter Harrie Ploeger h.g.ploeger@hetnet.nl
06-45905805
Secretaris Pieter Potjewijd p.potjewijd@gmail.com
06-83824367
Penningmeester Wolter Stratingh penningmeesterknbbgrondrenthe@ziggo.nl
06-20161428
Wedstrijdleider PK Fred Stok fred@fredstok.nl
06-53372867
Ass. wedstrijdleider Vacature vacant
Wedstrijdleider teams Caren Eling carenteams01@gmail.com
06-37284964
Arbiterscoödinator Vacant
Arbiterscoödinator Derke Bakker-Woortman d.r.j.bakker@outlook.com
0597-423494
Lid (namens DBGD)

Samenstelling wedstrijdleiders PK (Geen bestuursfunctie)

PK Driebanden Jan Snippe snippejan@ziggo.nl
PK Libre Jan Snippe snippejan@ziggo.nl
PK Bandstoten Jan Snippe snippejan@ziggo.nl