Brief van KNBB over het gebruik van live score

UPDATE PK SOFTWARE >>> KNOP / HANDMATIGE INVOER / NOODKNOP

Beste wedstrijdleiders,

Als gevolg van wensen en voorkomende calamiteiten is bij de instellingen een knop gemaakt met de naam “De Bruijn handmatig kiezen” . Deze knop kan dus gebruikt worden als men bewust wil gaan afwijken van het systeem De Bruijn. Dit kan om uiteenlopende redenen actueel worden waarbij hier enkele voorbeelden:

  • Men speelt met 6 deelnemers op 2 biljarts en wil voorkomen dat biljarts leeg blijven staan

  • Door ziekte is een speler uitgevallen waardoor een deel van de gespeelde partijen van een finale komen te vervallen

  • En zo zullen er nog wel meer te bedenken zijn….

Wij denken dat deze knop voorlopig voldoende bijdraagt aan meer flexibiliteit tijdens de begeleiding van een finale maar hij is nog niet optimaal. Zo is op dit moment een (relatief kleine) hindernis dat na het kiezen van deze knop en vervolgens het maken van een fout deze fout alleen hersteld kan worden middels een harde RESET met als gevolg dat alle uitslagen vervolgens opnieuw moeten worden ingevoerd. In later stadium zal dit onderdeel nog beter bekeken gaan worden en wachten we eerst af hoe vaak dergelijke foute handelingen in de praktijk voor gaan komen. Het is immers al een uitzondering als men voor dit systeem kiest.

Met sportieve groet,

Ad Klijn