Alle spelsoorten/klassen met moyenne grenzen

PK voorwedstrijden en District Finales / Gewestelijke Finales 

Zie wedstrijdrooster van het district, voor de diverse spelsoorten en klassen binnen ons district.

Zie wedstrijdreglement ( pagina 19) moyenne grenzen 

Gewijzigd per: 2018-2019

Landelijke inschrijvingen

Aangepaste moyenne grenzen en te maken caramboles - aanvullend reglement - Landelijke Nationale voorwedstrijden

Beste wedstrijdleiders PK,

Hierbij maken wij u attent op een bestuursbesluit van woensdag 2 mei jl.

• Het aantal te spelen nationale voorwedstrijden is voor nagenoeg alle spelsoorten en klassen weer worden terug gebracht naar 6 partijen per speler
• Het NK bandstoten klein 1e klasse is verdwenen en hiervoor in de plaats komen het NK bandstoten extra klasse en overgangsklasse
• Het aantal finalisten per NK wordt variabel, afhankelijk van het aantal inschrijvingen per 15 juni 2018
• Lagere spelers zullen worden geaccepteerd in de naast hoger gelegen klassen
• Er zal voor diverse klassen een beurtenlimiet worden ingevoerd
• Het aantal te maken caramboles is naar beneden bijgesteld

 

Voor alle details verwijzen wij u naar het Reglement landelijke inschrijvingen en Informatie mbt organisatie nat. voorw. (nieuw) 

Eventuele vragen of opmerkingen gelieve rechtsreeks te richt aan de bestuurlijke portefeuillehouder, Alex ter Weele via topsport@knbb-carambole.nl (eventueel ook bereikbaar via 06-14406549).

Met sportieve groet,

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

Ad Klijn
Afdeling Wedstrijdzaken Carambole