Officieel gemiddelde; niet -officieel gemiddelde .......

als officieel PK-aanvangsgemiddelde wordt gehanteerd het hoogste van;

het officiële aanvang gemiddelde teamcompetitie van het lopende seizoen of het officiële PK gemiddelde van voorgaande seizoen.

zijn beide onbekend dan wordt er gewerkt met een aanname en geldt dit als een niet officieel gemiddelde (N.O)

de wedstrijdleider van  het district dient zich er van te overtuigen dat dit gemiddelde reëel is en gerechtigd om dit bij te stellen als hij dit nodig  acht.